Schoolbestuur

De school is een stichting en heeft een stichtingsbestuur dat naar buiten toe optreedt als het bevoegd gezag. Het bestuur, dat meestal uit ouders bestaat, heeft een toezichthoudende taak en stelt het beleid formeel vast.

De samenstelling van het bestuur vindt u in het jaarboekje. Sinds 2010 wordt samengewerkt met verschillende andere vrijescholen uit de regio.

Samenwerking
De scheiding tussen bestuur en toezicht zal gezamenlijk worden vormgegeven. Ook wordt door de schoolleiders en intern begeleiders op concrete thema’s samengewerkt. Tenslotte wordt onderzocht op welke terreinen de scholen intensiever faciliteiten kunnen delen.

Het jaarverslag van de stichting is in te zien via deze link: jaarverslag 2018 De Vuurvogel Driebergen incl. acc.verlaring

De Vuurvogel

Faunalaan 250
3972 PS Driebergen-Rijsenburg
T 0343 - 513856
E info@devuurvogeldriebergen.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route