Aanname-procedure

OP DEZE PAGINA:

 

We hopen dat onze website een goede eerste indruk biedt van wat wij als school te bieden hebben. Over de achtergronden leest u alles bij ‘ons onderwijs‘. Een visueel beeld krijgt u als u het ‘schoolwerk‘ van de kinderen bekijkt.

Te allen tijde is het ook mogelijk een afspraak te maken voor een informatief gesprek om voorafgaand aan de aanmelding een goede indruk te krijgen van De Vuurvogel. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd op een van de open ochtenden die regelmatig wordt gehouden in onze school.

AANNAME-PROCEDURE KLEUTERS (GROEP 1 EN 2)
Bent u enthousiast over de school? Met behulp van een aanmeldingsformulier kunt u uw kind aanmelden voor de kleuterschool. Uw kind wordt vervolgens ingeschreven en u ontvangt een bewijs van inschrijving. Het kan voorkomen dat uw kind op de wachtlijst terecht komt. We zullen u dat melden. Zodra er weer plaats is, volgt dan alsnog een inschrijving.

Kennismaking
Enkele maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgen u en uw kind een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de kleuterleidsters. Wanneer u daar behoefte aan heeft, is het vanzelfsprekend ook mogelijk om voordat dit kennismakingsgesprek plaatsvindt, de school te bezoeken en eventueel een oriënterend gesprek met één van de kleuterleerkrachten te hebben.

Als er vragen zijn over de ontwikkeling van een kind, kan besloten worden tot een gesprek. Hierbij is de  intern begeleider dan ook aanwezig. Kleuters die van een andere school komen, worden ook door de intern begeleider en de beoogde klassenleerkracht gezien.

Er zijn twee kleuterklassen. De klassen zijn qua leeftijd heterogeen samengesteld. Om tot een goede verdeling over de kleuterklassen te komen, wordt bij de plaatsing naar zowel leeftijd als verdeling jongens/meisjes  gekeken. Ook wordt bekeken of broertjes en zusjes bij elkaar of juist apart geplaatst moeten worden. De inschatting van de ouders vinden we erg belangrijk bij deze afweging.

<Terug naar boven>

AANNAMEPROCEDURE LEERLINGEN KLAS 1 T/M KLAS 6 (GROEP 3 T/M 8)
Wanneer u een leerling aanmeldt (aanmeldingsformulier) voor de onderbouw, zal eerst gekeken worden of er in de betreffende klas ruimte is. Als dat het geval is, vindt er een aannamegesprek plaats waarbij ook de leerling door de leerkracht en de intern begeleider wordt gezien. Als er geen ruimte is, wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst. Voorafgaande aan een definitieve plaatsing wordt informatie opgevraagd van de leerling bij de school waar uw kind staat ingeschreven en zo nodig contact gelegd met andere instanties.

Met de scholen in Driebergen is de afspraak gemaakt om in principe niet mee te werken aan overplaatsing naar een andere school binnen het lopende schooljaar. Enkel na de kerstvakantie en met de zomervakantie is een overstap mogelijk. Alleen als er nadrukkelijke redenen aanwezig zijn, kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

<Terug naar boven>

NIEUW SAMENWERKINGSVERBAND
Per 1 augustus 2012 sluit De Vuurvogel zich aan bij een nieuw samenwerkingsverband dat zich uitstrekt over de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Bunnik en De Bilt. Binnen het samenwerkingsverband zullen afspraken worden gemaakt over de wijze waarop aan passend onderwijs inhoud wordt gegeven . Dit kan afwijken van de wijze waarop dat nu binnen onze school is vormgegeven.

<Terug naar boven>

De Vuurvogel

Faunalaan 250
3972 PS Driebergen-Rijsenburg
T 0343 - 513856
E info@devuurvogeldriebergen.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route