Beleid 2e stroom – nu Hondspol -straks ’t Oostrom

Bericht over wijziging beleid 2e stroom De Vuurvogel
Beste ouders,

Het afgelopen jaar hebben we als school hard gewerkt aan het opzetten van een 2de stroom. Deze stroom is gestart op Het Oostrom en later verhuisd naar de Hondspol. We hebben nu een mooie groep opgebouwd van leerlingen en betrokken ouders.

Tegelijkertijd moeten we na een jaar vaststellen dat de leerlingaantallen structureel achterblijven bij de prognoses. En de onzekerheden over toereikende (toekomstige) huisvesting voor een volledig zelfstandige school blijven voortbestaan. Dit maakt dat we hebben besloten om, ook gezien de behoefte aan zekerheid en duidelijkheid, de huidige kleuterklas van de 2de stroom voort te zetten als onderdeel van de Vuurvogel.  Dit betekent dat de kleuterklas van de 2de stroom op de Hondspol de vierde kleuterklas van de Vuurvogel ofwel kleuterklas D zal worden. Deze vierde kleuterklas blijft dit schooljaar op de Hondspol. Alle kinderen die zijn aangemeld voor de 2de stroom, zowel dit jaar als de komende jaren, stromen gewoon in bij de Vuurvogel. Voor jullie geldt de toezegging voor plaatsing onverminderd.

Voor kinderen die in zullen stromen tot aan de zomervakantie 2020 betekent dit dat zij instromen in kleuterklas D, locatie Hondspol.
Voor kinderen die instromen na de zomervakantie 2020, zullen we de afweging maken in welk van de kleuterklassen het kind geplaatst zal worden. Broertjes en zusje blijven bij elkaar.

Na de zomervakantie gaan we, in de plaats van de Hondspol, gebruik maken van een andere 2e locatie. Deze locatie, welke ons na de zomervakantie door de gemeente ter beschikking wordt gesteld, bevindt zich op Het Oostrom. Het Oostrom is op loopafstand van de Vuurvogel Faunalaan. We gaan dus werken als één school met een dependance. Samen met het schoolteam wordt in het voorjaar besloten welke klassen daar in schooljaar 2020-2021 gehuisvest worden.

Wanneer je vragen hebt kun je contact opnemen met Wim Oosterhuis (email: oosterhuis.wim@gmail.com). Wim is dit jaar als schoolleider verantwoordelijk voor ontwikkelingen rond de leerlingengroei en de vierde kleuterklas.

Met vriendelijke groet,

Namens schoolleiding en bestuur

Wim Oosterhuis en Ineke van Geel

De Vuurvogel

Faunalaan 250
3972 PS Driebergen-Rijsenburg
T 0343 - 513856
E info@devuurvogeldriebergen.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route