Steeds meer steun voor visie vrijeschoolonderwijs

De onderwijskwaliteit in Nederland wordt te eenzijdig afgemeten aan de prestaties bij taal en rekenen, zo stelt de Onderwijsraad in het recent verschenen rapport ‘Een smalle kijk op onderwijskwaliteit’. De raad stelt dat leerlingen in de toekomst vooral creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerking, culturele en morele sensitiviteit, zorgzaamheid en vakmanschap nodig zullen hebben, iets wat direct raakt aan de kernwaardenvan vrijescholen. 

Meer weten? klik op http://www.vrijescholen.nl/nieuws/2013/11/14/steeds-meer-steun-voor-visie-vrijeschoolonderwijs.html

De Vuurvogel

Faunalaan 250
3972 PS Driebergen-Rijsenburg
T 0343 - 513856
E info@devuurvogeldriebergen.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route