Lezing De vier wezensdelen van de mens en de zeven chakra’s door Henk van Oort

Kennis van de vier wezensdelen van de mens, het fysiek lichaam, het etherlichaam, het astraal lichaam en het ‘ik’, verruimt de blik op de mens en werpt daardoor nieuw licht op vele aspecten van het menselijk bestaan zoals b.v. opvoeding, geneeskunst, milieu, religie en voeding.

Wijsheid over de mens kan versterkt worden door enige kennis van de zeven chakra’s die als zintuigen fungeren. Zij vormen de verbindingspoorten tussen de fysiek waarneembare wereld en de geestelijke wereld.

Datum: Woensdag 10 februari
Toegang: 7 euro (vrije toegang; van tevoren opgeven is niet nodig!)
Plaats: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 Zeist; tijd: 20.00-21.30 uur

Henk van Oort is een gerenommeerd spreker, schrijver, vertaler en oud-vrijschoolleraar. 

 

De Vuurvogel

Faunalaan 250
3972 PS Driebergen-Rijsenburg
T 0343 - 513856
E info@devuurvogeldriebergen.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route